ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ Δ.Σ.Ρ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας Δ.Σ.Ρ. και ενόψει της θέσης σε εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  καλούνται οι συνάδελφοι που έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση ή σεμιναριακή επιμόρφωση και επιθυμούν να συνδράμουν στο έργο της Επιτροπής, όπως παραστούν στην συνεδρίαση της Επιτροπής στα γραφεία του Συλλόγου την επόμενη Δευτέρα 21 Μαίου στις 13.00  για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας, των προβλημάτων και λύσεων αναφορικά με την συμμόρφωση του Δ.Σ.Ρ. στον νέο κανονισμό.
Ρόδος 16/5/2018
Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου
Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Περίδης
Print Friendly, PDF & Email