ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 13/3 ΕΩΣ 27/3

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγε-
λιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020.

fek_0

Print Friendly, PDF & Email