Αποφάσεις Συντονιστικής Άρτα 11-12/10/2019

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Προέδρου της, Δημήτρη Βερβεσού, στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2019 στην Αρτα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

1. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκριναν ως αντισυνταγματικές βασικές διατάξεις του «νόμου Κατρούγκαλου» δικαιώνουν τους αγώνες και τις θέσεις του δικηγορικού σώματος. Η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της μείωσης των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων των δικηγόρων, όπως επιβάλουν άλλωστε οι σχετικές ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή επιβεβαίωσε την πάγια θέση του δικηγορικού σώματος κατά της υποχρεωτικότητας της διαμεσολάβησης. Περαιτέρω κρίνει ότι, το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου, που έχει τεθεί σε διαβούλευση, μεταβάλει επί τα χείρω τις ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις ιδίως κατά το μέρος που α) καταργεί την υποχρεωτική παράσταση του δικηγόρου κατά το υποχρεωτικό της διαμεσολάβησης στάδιο και β) επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών χωρίς τον καθορισμό ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας, που θα εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία και την ποιοτική παροχή των υπηρεσιών. Η Συντονιστική Επιτροπή στην προσεχή συνεδρίαση της Ολομέλειας στη Λάρισα (1,2 και 3 Νοεμβρίου) θα εισηγηθεί την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή κρίνει ότι οι διατάξεις του σχεδίου νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις περιορίζουν σημαντικά τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως ως προς το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και θίγουν τη συλλογική αυτονομία των οργανώσεων. Η Συντονιστική Επιτροπή υιοθέτησε πλήρως την από 8.10.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών επί του θέματος, η οποία επισυνάπτεται και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να παρουσιάσει αρμοδίως τις σχετικές θέσεις του σώματος.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή κρίνει ότι απαιτούνται άμεσες τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικηγόρων προς άρση δυσλειτουργειών και αποσαφήνιση διατάξεων. Οι σχετικές προτάσεις του κλάδου, αφού υιοθετηθούν από την Ολομέλεια, θα υποβληθούν το αμέσως προσεχές διάστημα στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Print Friendly, PDF & Email