ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Τ.Τ.Α.

Η διακήρυξη αφορά στον Πρόχειρο διαγωνισμό που θα διενεργηθεί για λογαριασμό του Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων) για την δικαστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrants) από τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου έτους 2013 των Τραπεζών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Alpha Bank στις οποίες το Ταμείο συμμετείχε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί για την Παρασκευή 24-7-2015.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΑ

Print Friendly, PDF & Email