ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΛΩΣΗ

Διευκρινίσεις για τον τρόπο κατάθεσης της ηλεκτρονικής δήλωσης από 06.05.2020 για τη συζήτηση υποθέσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας ,Ελεγκτικο Συνέδριο και Τακτικά Δικαστήρια με πίνακα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των εν λόγω δικαστηρίων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Print Friendly, PDF & Email