ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ 15 ΚΑΙ 16/2020