ΕΛΛ ΚΤΗΜΑΤ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΩΣ 19/8 ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ