ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 25.01.2021