Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των Δικαστηρίων και τα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικρατείας

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020
έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020»

kya_teliko

fek-metra

Print Friendly, PDF & Email