Παράταση ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ – ΤΥΔΕ έως 30/6

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), κατά την συνεδρίαση του, την Πέμπτη, 23/4/2015, έκανε δεκτή την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2015, την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014 για όλους τους τομείς ασφάλισης του Ταμείου Νομικών-ΤΕΑΔ και ΤΥΔΕ, χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.

Print Friendly, PDF & Email