Πρόσκληση μουσικής εκδήλωσης Φωνητικού Συνόλου ΔΣΡ 6/7/22