Σύνταξη νέου καταλόγου δικαστικών αντιπροσώπων σε σωματεία

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εν όψει της σύνταξης νέου καταλόγου δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων σύμφωνα με τον Ν 4446/2016, παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στον κατάλογο να το δηλώσουν εγγράφως το αργότερο έως τις 29 Μαρτίου.

Επισημαίνεται ότι από τις 29 Μαρτίου 2019 θα ισχύει ο νέος κατάλογος.

Συνημμένως υπάρχει η σχετική αίτηση και η αμοιβές που προβλέπονται.

Για το ΔΣ του ΔΣΡ

Ο Πρόεδρος               Η Γ.Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης  Καλλιόπη Παπαπαύλου-Βαρδέλλη

Αίτηση για τον κατάλογο δικαστικών αντιπροσώπων

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Print Friendly, PDF & Email