Υποδείγματα Ειρηνοδικείου

Απαιτούμενα πιστοποιητικά για ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ-ΑΓΩΓΕΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ…pdf – Δύο (2) σελίδες

Χρηστικές Πληροφορίες Διαδικασιών ΕΚΟΥΣΙΑΣ…word

Σχετικά-εγγραφής-και-τροποπίησης-ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ…wοrd-(ανανεώθηκε σήμερα 27.4.2018)

Δικαιολογητικά ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ…word

Υπερχρεωμένα – Στάδια Τυπικού Ελέγχου Επικαιροποίησης…pdf

Δικαιολογητικά για υπαγωγή στο νόμο Ρύθμισης Οφειλών…pdf

Διάταξη Σωματείου…word

Διάταξη κληρονομητηρίου ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ…word

Διάταξη-κληρονομητρίου-ΕΞ-ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ…word – Ανανεώθηκε σήμερα 05.10.2016

Πιστοποιητικό-Κληρονομητηρίου…word

Σημείωση: στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του αιτούντος καθώς και ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ του αποβιώσαντος

Αίτηση-ΜΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-διαθήκης-ΜΗ-ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-κληρονομιάς…word

Αίτηση-ΜΗ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ενδίκου βοηθήματος κατά-ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-Ειρηνοδικείου…word

Αίτηση-ΜΗ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ενδίκων-μέσων-κατά-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-Ειρηνοδικείου…word

Αίτηση-μη-ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-κληρονομητηρίου…word

Πιστοποιητικά δημοσίευσης-αποποίησης όταν o θανατος είναι ΜΕΤΑ την 1.3.2013…pdf

Πιστοποιητικά δημοσίευσης-αποποίησης όταν ο θάνατος είναι ΠΡΙΝ την 1.3.2013…pdf

Πιστοποιητικό-ΜΗ-ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ-Κληρονομητηρίου…word

Πιστοποιητικό-ΜΗ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΕΝΔΙΚΟΥ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΚΟΠΗΣ-κατα-Διαταγής-Πληρωμής-Ειρηνοδικείου…word

Εκθεση Αποδοχής της κληρονομιάς με το ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ…word

Εκθεση ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της κληρονομιάς…word

Διάταξη κήρυξης ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ διαθήκης σε ΚΥΡΙΑ…word

Print Friendly, PDF & Email