Νοέμβριος, 2011

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΛΕΑΔΡ όσοι δεν καταβάλλουν τις εισφορές τους προς το ταμείο (ετήσια συνδρομή και εισφορά από την έκδοση των γραμματίων) δεν θα δικαιούνται των παροχών του ταμείου (εφάπαξ, ιατρικές δαπάνες κλπ).