Μάιος, 2012

Αναστολή εργασιών Δικαστηρίων λόγω Βουλευτικών Εκλογών Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 σας γνωρίζουμε ότι επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια τους και δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά από αυτές, δηλαδή από 14 Ιουνίου 2012 μέχρι και 19 Ιουνίου 2012, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών για το οποίο παρατείνεται η αναστολή των εργασιών του για μία (1) ακόμη εργάσιμη ημέρα, ήτοι μέχρι και 20 Ιουνίου 2012. Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την 14η Ιουνίου 2012 και δεν θα περατωθούν την ίδια ημέρα συνεχίζονται και μετά την 14η Ιουνίου 2012. Στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα επιβάλλεται να ανασταλεί και η διενέργεια των πλειστηριασμών. Σας επισημαίνουμε ότι εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση έναρξης των Μεικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μεικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον έχουν προσδιορισθεί δικάσιμοι εντός του Ιουνίου. Επίσης εξαιρείται και η εκδίκαση των κακουργημάτων σε περιπτώσεις που λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.