Φεβρουάριος, 2013

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Δίκαιο της Πληροφορικής «LegalTech & Data Protection», στη Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαρτίου 2013

Η Ένωση e-Θέμις διοργανώνει, από κοινού με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της για το Δίκαιο της Πληροφορικής «LegalTech & Data Protection». Το Συνέδριο θα ...

Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 13.30 θα συνεδριάσουν στα γραφεία του Συλλόγου (25ης Μαρτίου 9) η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων και η Επιτροπή Επιστημονικών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Συλλόγου. 'Οποιος συνάδελφος επιθυμεί να παρακολουθήσει ή να συμμετάσχει στην επιτροπή μπορεί να παρευρεθεί .

Επιστημονικό Συνέδριο «Επικουρικό Κεφάλαιο: Δικαιοπολιτικά ζητήματα εναρμόνισης του άρθρου 4 του Ν. 4092/2012 με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία» Παρασκευή 15 & Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013.

Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδω … Ιστοσύνδεσμος: http://www.esd.gr/ανακοινώσεις/item/2010

Από την Τετάρτη 6/2/2013 έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο "ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ". Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 13/2/2013 και αφού ληφθούν υπ΄ όψιν τα αποτελέσματα της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή. http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=3047