Ιούνιος, 2013

Αποζημίωση δικηγόρων αυτεπαγγέλτως διορισθέντων έως 31/12/2012

Οι Δικηγόροι που απέστειλαν δικαιολογητικά  αποζημίωσης λόγω αυτεπάγγελτου διορισμού ή παροχής νομικής βοήθειας έως 31/12/2012 και εκκρεμούν προς εκκαθάριση, πρέπει να αποστέλουν συμπληρωματικά ...