Μάιος, 2017

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 3.5.2017 του ΛΕΑΔΡ

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 3.5.2017 Η Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών της 3ης Μαΐου 2017 λαβούσα υπ’ όψιν το αποτέλεσμα της εκλογής, όσον αφορά την εκλογή ...