Μάρτιος, 2019

Σύνταξη νέου καταλόγου δικαστικών αντιπροσώπων σε σωματεία

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εν όψει της σύνταξης νέου καταλόγου δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων σύμφωνα με τον Ν 4446/2016, παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν ...