Οκτώβριος, 2019

Επιστολή στο ΥΔ για διορισμό τεχνικού στο Κτηματολόγιο Ρόδου

Προς Τους κ.κ. Υπουργούς : Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Λεωφόρος  Μεσογείων 96 – Αθήνα, Τ.Κ. 11527 Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα, Τ.Κ. 101 80 και Εσωτερικών, ...

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αριθ. πρωτ. 64693/1.10.2019 (Γ´ 1738/1.10.2019 – Α∆Α: ΩΜΓΨΩ-661) κoινή απόφαση ...

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 10/2019

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων   Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή των ...