Οκτώβριος, 2019

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι την Τρίτη 29/10/2019 από ώρα 09:00 – ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ – ΤΥΔΕ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ  ΣΥΖΥΓΟΥ  ΣΤΟ ΕΦΚΑ –ΤΥΔΕ Δικαιολογητικά εγγραφής συζύγου. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά την ασφάλιση του/της συζύγου Υπεύθυνη δήλωση κάθε χρόνο του Ν.1599/86 στην οποία να ...

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ – ΤΥΔΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ  ΤΕΚΝΟΥ  ΣΤΟ ΕΦΚΑ-ΤΥΔΕ Δικαιολογητικά εγγραφής παιδιού. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά  την ασφάλιση του παιδιού του Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άμεσου μέλους στην ...

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΣΡ 18/10

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων – Επιμόρφωσης και Επιστημονικής Συνδρομής Δικηγόρων του Δ.Σ.Ρ. και σχετικής απόφασης ...

Δελτίο τύπου Φωνητικού Συνόλου Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ.Σ.Ρ.- Δελτίο Τύπου Η  δυναμική πορεία του Φωνητικού Συνόλου του ΔΣΡ συνεχίζεται και φέτος με μεράκι, αφοσίωση στον στόχο και δουλειά. Ο επιτυχημένος πρώτος κύκλος λειτουργίας ...

Επιστολή στο ΥΔ για διορισμό τεχνικού στο Κτηματολόγιο Ρόδου

Προς Τους κ.κ. Υπουργούς : Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Λεωφόρος  Μεσογείων 96 – Αθήνα, Τ.Κ. 11527 Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα, Τ.Κ. 101 80 και Εσωτερικών, ...

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αριθ. πρωτ. 64693/1.10.2019 (Γ´ 1738/1.10.2019 – Α∆Α: ΩΜΓΨΩ-661) κoινή απόφαση ...

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 10/2019

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων   Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή των ...