Δεκέμβριος, 2020

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2021 στο e-ΕΦΚΑ έως 31/1/2021

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2021 στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) (Ενότητα Ασφαλισμένοι-> Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής ...

Δικονομικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων έως 31.3.2021

Ψηφίστηκε στις 21.12.2020 από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας το οποίο περιέχει τις κάτωθι ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης έως 31.3.2021 1. Δικονομικές ρυθμίσεις ...