Φεβρουάριος, 2021

ΝΕΑ Υ.Α. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΩΣ 5/3

Από την αναστολή εξαιρείται η παραλαβή των εισερχομένων προς καταχώριση πράξεων, η οποία θα γίνεται στον όροφο του Δικαστικού Μεγάρου και δη σε χώρο του Εφετείου Δωδεκανήσου. Θα τηρηθούν τα ...

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 40% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -ΦΕΒΡΟΥΑΙΟΥ 2021

Δημοσίευση ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 538 /12.2.2021) της υπ’ αριθ. 1025/9.2.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας, οι δικηγόροι (ΚΑΔ 69.10 Νομικές δραστηριότητες) εντάσσονται εκ νέου στο ...