Απρίλιος, 2021

Μείωση 40% του μισθώματος για δικηγόρους για τον Απρίλιο 2021

Αριθμ. Α. 1101 Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο ...

Αμοιβή δικηγόρων “Νομικής Βοήθειας”κατά την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Σχετικά με την αμοιβή των Δικηγόρων Νομικής Βοήθειας για την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα για τα Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., επειδή δεν προβλέπεται ειδική αμοιβή στο Παράρτημα Ι ...