Οκτώβριος, 2021

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Β/2021

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ Σε συνέχεια της αριθ. 26/8.9.2021 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Προκήρυξη Διαγωνισμού Υποψηφίων ...

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων (N. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208), αναρτάται στην ιστοσελίδα του ...

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ 28/11/2021

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 επόμ. του Κώδικα Δικηγόρων (N. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208), ημέρα αρχαιρεσιών για την εκλογή Προέδρου και 10μελούς ...