Εκλογές 2021

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων (N. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208), αναρτάται στην ιστοσελίδα του ...

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ 28/11/2021

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 επόμ. του Κώδικα Δικηγόρων (N. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208), ημέρα αρχαιρεσιών για την εκλογή Προέδρου και 10μελούς ...