Αύγουστος, 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Προκήρυξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. με σύμβαση έμμισθης εντολής. ...

Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2022

Νέα | Ασκούμενοι | 09/08/2022 Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2022   Ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 θα διενεργηθεί με προφορική ...