Ασκούμενοι

Πράξεων της Οργανωτικής Επιτροπής για τον Διαγωνισμό δικηγόρων Α/2020

Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού Υποψηφίων δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2020 Εφετειακής Περιφέρειας Δωδεκανήσου   Αριθμός Πράξης 28/2020 Η Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού Υποψηφίων ...

Αίτηση για διορισμό στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Για το διορισμό σας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα χρειαστείτε την επισυναπτόμενη αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση. Η αίτηση προς το Υπουργείο πρέπει να φέρει ένα μεγαρόσημο των 3 ευρώ. Διεύθυνση ...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β/2019 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β2019 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΓΑΓΩΓΗΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ -Παρασκευή 13.12.2019 και ώρες 17.00-19.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία -Σάββατο 14.12.2019 και ώρες: i)10.00-12.00: Αστικό ...

Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων B΄ εξεταστικής περιόδου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αθήνα,31.10.2019    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                       Αριθ.πρωτ: 77390 οικ.   ΓΕΝΙΚΗ   Δ/ΝΣΗ:     Α ...

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 10/2019

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων   Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή των ...

Πρακτική άσκηση νέων δικηγόρων στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης νέων δικηγόρων στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το πρόγραμμα δεκαοκτάμηνης πρακτικής άσκησης 2.400 νέων δικηγόρων στα Δικαστήρια και τις ...

Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2019

Αίτηση για συμμετοχή ασκουμένων στις εξετάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αθήνα, 10.5.2019    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                     ...