Εισηγήσεις

Θεόδωρος Φραράκης επιστολή προς το ΔΣ του ΔΣΡ με σκέψεις για την αντικατάσταση του Κτηματολογίου

Προς το ΔΣ του Συλλόγου   Σε συνέχεια της Γενικής Συνελεύσεως του Συλλόγου πού έγινε προσφάτως με θέμα την επικείμενη αλλαγή στο Κτηματολόγιο θα ήθελα να επισημάνω τις ακόλουθες, πρόχειρες ...

Έτη 2003-2022

Σημείωση: Η καταχώρηση γίνεται κατ΄αλφαβητική σειρά Δ Αποστολάς – Διαχωρισμός των Δικαιωμάτων της Αναγωγής προς Πληρωμή-Αναγωγής προς Απόδοση στο Νόμο περί Επιταγής κτλ…word Π ...