Ανακοινώσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΊΤΑΣ ΔΣΡ ΚΑΙ ΛΕΑΔΡ 17/2/2024 στο Castello Rosso – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ & ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου και ο Πρόεδρος και τα Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ...

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ 25/1/2024 ΕΩΣ 2/2/2024 -ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου λαμβάνοντας υπόψη την από 19/1/2024 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των ...

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ απο 22/1/2024 ΕΩΣ και 24/1/2024 -ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου κατά τη συνεδρίαση του στις 17/1/2024 αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των δικηγόρων ...

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ ΣΕ ΔΙΚΕΣ 187 ΠΚ ΕΩΣ 31/1/24

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου  λαμβάνοντας υπόψη την από 4/1/2024 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των ...

ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ απο 8/1/2024 ΕΩΣ 19/1/2024 -ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου λαμβάνοντας υπόψη την από 4/1/2024 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των ...