Ανακοινώσεις

Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων της Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018 για τους πτυχιούχους Νομικής Σχολής Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, οι ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητoί συνάδελφοι, Στις 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τον νέο Κτηματολογικό Δικαστή κ. ...

Κατάθεση προτάσεων για Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να καταθέσουν έως το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου στη γραμματεία του Συλλόγου τις προτάσεις τους για τον Κώδικα Δικηγόρων και τον ...

Υποβολή αιτήσεων για το Μητρώο εκτελεστών διαθηκών κπλ έως 31/10/2018

Υποβολή αιτήσεων για το Μητρώο του άρθρου 16 του Ν. 4182/2013 έως 31/10/2018 (Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών ...

Επικαιροποίηση στοιχείων καταλόγου ΔΣΡ για το έτος 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να ελέγξουν τα στοιχεία καταχώρησης τους στο ημερολόγιο και στο site του Συλλόγου κι αν υπάρχουν μεταβολές να ενημερώσουν άμεσα ...