Σεπτέμβριος, 2012

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη παρατείνεται για όλους τους υπόχρεους η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2011, μέχρι 30/11/2012, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Προκύρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β ΄εξεταστικής περιόδου 2012. Οι ασκούμενοι δικηγόροι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Εφετείο Δωδεκανήσου, μέχρι την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012.

Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ …