Μάρτιος, 2014

2Η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΛΕΑΔΡ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΑΔΡ  καλούνται τα μέλη του σε 2η και τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Δικηγορικού ...

Συγκρότηση σε σώμα νεου Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, με θέμα ημερήσιας διάταξης “Συγκρότηση σε σώμα νέου Διοικητικού ...