Μάρτιος, 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ     Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Βελτίωση των χρόνων απονομής δικαιοσύνης με εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.3910/2011, όπως ισχύει, του Ε.Π. ...

Ανακοίνωση Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ενόψει της συνέχισης χρηματοδότησης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του εν θέματι επιχειρησιακού προγράμματος και ...