Ιούλιος, 2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GENERALE – ΛΕΑΔΡ

ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τους συνταξιούχους δικηγόρους σαφηνίζεται ότι : Με πρόσφατη τροποποίηση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου προστίθεται η “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ” στην οποία εντάσσονται οι ...

Επιχορήγηση συμμετοχής σε συνέδριο από το Λ.Ε.Α.Δ. Ροδου

Λ.Ε.Α.Δ. ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε στους συναδέλφους ότι το διοικητικό συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Ρ. αποφάσισε να ενισχύσει με το ποσό των 250 ευρώ κάθε συνάδελφο που θα συμμετάσχει εναλλακτικά ...