Μάιος, 2021

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Α/2021

Ορισµός εξεταστών για το ∆ιαγωνισµό Υποψηφίων ∆ικηγόρων Α” Εξεταστικής περιόδου 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/25.5.2021 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ ΕΩΣ 31/8/2021

Παράταση της αναστολής υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημων και λοιπών τελών, παραβόλων και εισφορών για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων δικαστικών ...