Ιούλιος, 2024

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 2025 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 29/7/2024

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ Προκειμένου να συνταχθεί από το Συμβούλιο Πλημ/κών Ρόδου, ο κατάλογος των διερμηνέων για το έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 233 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ...

Μετάπτωση του ΟΠΣ Ολομέλειας στο G cloud (Παρασκευή 5/7 και ώρα 15:00 έως και Κυριακή 7/7/2024)

Μετάπτωση του ΟΠΣ Ολομέλειας στο G cloud (Παρασκευή 5/7 και ώρα 15:00 έως και Κυριακή 7/7/2024)   Ανακοινώσεις Ολομέλειας   04/07/2024   Συνάδελφοι, Την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 μέχρι ...

Παράταση προθεσμίας – Διαδικασία εξόφλησης (20%) των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022

Παράταση προθεσμίας – Διαδικασία εξόφλησης (20%) των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022   Η προθεσμία συμμετοχής στη διαδικασία εξόφλησης του υπολειπόμενου 20% των ειδικών γραμματίων ...