Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Προκήρυξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. με σύμβαση έμμισθης εντολής. ...