ΛΕΑΔΡ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΛΕΑΔΡ ΤΗΣ 24ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Λ.Ε.Α.Δ. ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔ Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και τις σχετικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα από τους υποψηφίους ...

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΛΕΑΔΡ 24/7/23

1 Αβδελλής Κωνσταντίνος 2 Αθανασάκη Δωροθέα 3 Αικατερινίδη Μαρία 4 Αλεξανδρής Στυλιανός 5 Αλεξάνδρου Αναστασία 6 Αλεξάνδρου Σάββας 7 Αλευρά Ρέα 8 Αναστασιάδη Καλλιόπη 9 Ανθυμίδη Αντωνία – ...