ΛΕΑΔΡ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΛΕΑΔΡ ΤΗΣ 3ΗΣ ΜΑΙΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  &  ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ   ΛΕΑΔ ΡΟΔΟΥ   Ρόδος  28 Απριλίου 2017 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ   Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔ Ρόδου στη συνεδρίαση του στις 28 ...

Ανακοίνωση για επιχορήγηση συνεδρίων από ΛΕΑΔΡ

Συνάδελφοι, Στα πλαίσια της μακροχρόνιας πρακτικής από το ΛΕΑΔΡ παροχής επιχορήγησης στα μέλη του για την παρακολούθηση νομικών συνεδρίων – ημερίδων, με σκοπό την επιστημονική ενημέρωσή τους και ...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΕΑΔΡ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΩΣ 31/12/2015

ΛΕΑΔΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η χρηματική ενίσχυση από το ΛΕΑΔ Ρόδου  στα μέλη του, που ξεκίνησε με την από 12/10/2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από 1 Νοεμβρίου ...