Νομοθεσία 2014

ΝΟΜΟΣ 4316-2014-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Υγείας κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4315-2014-Πράξη εισφοράς σε γη και χρήμα κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4314-2014-Αναπτυξιακή παρέμβαση 2014-2020-τροποποίηση ν 3419-2005 κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4313-2014-Μεταφορές-Τηλεπικοινωνίες-Δημόσια Εργα κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4312-Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατεσχεμένων χρηματικών απαιτήσεων-μετρητών κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4310-2014-Ερευνα-Τεχνολογική Ανάπτυξη-Καινοτομία κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4308-2014-Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κτλ…pdf

ΠΔ 126-2014-Ευεργετικός Υπολογισμός ημερών ποινής καταδικών-υποδίκων για εργασία-απασχόληση-σπουδές…pdf

ΝΟΜΟΣ 4305-2014-Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων-πληροφοριών-δεδομένων δημοσίου τομέα κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4302-2014-Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4301-2014-Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων-ενώσεων κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4297-2014-Διαδικασία επιλογής δικαστών-γενικών εισαγγελέων κτλ…pdf

ΠΟΛ 1245-2014-Ειδικά θέματα ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση άρθρου 51 ν 4305-2014…pdf

ΠΔ 116-2014-Οργάνωση Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4286-2014-Δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4285-2014-Τροποποίηση ν 927-1979-Καταπολέμηση Ρατσισμού-Ξενοφοβίας κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4284-2014-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Αμυνας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4283-2014-Ιδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για τη Παιδεία κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4282-2014-Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών κτλ…pdf

Διορθώσεις Ν 4277-2014…pdf

ΠΔ 95-2014-Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων-ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών και εγγράφων στο ΕΣ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4281-2014-Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4280-2014-Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας-βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4279-2014-Ρυθμίσεις ΜΜΕ κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4278-2014-Φόροι-Στρατολογία κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4277-2014-Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής…pdf

ΝΟΜΟΣ 4276-2014-Τουριστικές Επιχειρήσεις-Υποδομές κτλ…pdf

Διόρθωση Σφαλμάτων νόμου 4275-2014…pdf

ΝΟΜΟΣ 4275-2014-Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4274-2014-Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4273-2014-Δημιουργία Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4272-2014-Ψυχική Υγεία-Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή-Ανθρώπινα Οργανα κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4271-2014-Κύρωση Αποφάσεων Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων του ν. 3908-2011 κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4270-2014-Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4269-2014-Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση-Βιώσιμη Ανάπτυξη…pdf

ΝΟΜΟΣ 4268-2014-Προστασία Προσώπων από την Αναγκαστική Εξαφάνιση κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4267-2014-Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετυάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4264-2014-Ασκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4262-2014-Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας κτλ…word

ΠΟΛ 1122-2014-Υπολογισμός Φόρου Υπεραξίας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4261-2014-Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων-προληπτική εποπτεία κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4258-2014-Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας…word

ΝΟΜΟΣ 4257-2014-Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιοτητας Υπουργείου Εσωτερικών…word

ΝΟΜΟΣ 4256-2014-Τουριστικά πλοια κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4255-2014-Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…word

ΝΟΜΟΣ 4254-2014-Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4046-2012 κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4251-2014-Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4250-2014-Διοικητικές Απλουστεύσεις-καταργήσεις-Συγχωνεύσεις ΝΠ κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4242-2014-Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας-Εμπορικές Μισθώσεις κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4239-2014-Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης διάρκειας της δίκης κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4238-2014-ΠΕΔΥ-αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4237-2014-Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ κτλ…word

ΝΟΜΟΣ-4236-2014-Eνσωμάτωση Οδηγιών σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά τη ποινική διαδικασία-σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών…word

ΝΟΜΟΣ 4235-2014-Διοικητικά μέτρα-διαδικασίες και κυρώσεις σε τρόφιμα-ζωωτροφές-υγεία-προστασία ζώων…word

ΝΟΜΟΣ 4233-2014-Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων-ΚΟΚ-ΤΑΧΙ-ΤΕΕ-Διόδια κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4232-2014-Κύρωση της σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζητήματα διοικητικής συνδρομής προς τους πρόσφυγες…word

ΝΟΜΟΣ 4231-2014-Κύρωση της Σύμβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα…word

ΝΟΜΟΣ 4230-2014-Κύρωση της σύμβασης για την έκδοση πιστοποιητικό ικανότητας γάμου…word

ΝΟΜΟΣ 4229-2014-Αδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων-άδεια παράστασης  κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4225-Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων-πρόστιμα-ανασφάλιστη εργασία κτλ…word

Print Friendly, PDF & Email